Bảng giá niêm yết dành cho thai phụ

Safetus
Cơ bản

Hội chứng Down (Trisomy 21)
Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
Hội chứng Patau (Trisomy 13)


7.000.000 VNĐ

Safetus
Mở rộng

Hội chứng Down (Trisomy 21)
Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
Hội chứng Patau (Trisomy 13)
Dị bội của tất cả các nhiễm sắc thể còn lại - bao gồm nhiễm sắc thể giới tính.


9.000.000 VNĐ

Safetus
Toàn diện

Các tính năng của gói Safetus mở rộng
6 hội chứng vi mất đoạn thường gặp:
•   Hội chứng DiGeorge
•   Hội chứng mất đoạn 1p36
•   Hội chứng Prader-Willi/Angelman
•   Hội chứng Cri-du-Chat
•   Hội chứng Wolf-Hirschhorn.


14.000.000 VNĐ

*Thời gian trả kết quả từ 5-7 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận mẫu phẩm (không tính ngày Thứ 7 và Chủ nhật)

Đơn vị y tế có nhu cầu cung cấp xét nghiệm Safetus để phục vụ công tác chăm sóc thai phụ tại cơ sở, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để trao đổi và nhận các thông tin cần thiết.