Công ty Cổ phần Minh Diagnostics, có trụ sở tại số 29 ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam (“MinhDX”) xin chân thành cảm ơn Quý khách vì đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

Việc đọc và hiểu bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này rất quan trọng khi Quý khách sử dụng dịch vụ do MinhDX cung cấp. Quý khách đồng ý rằng một khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ của MinhDX, tức là quý khách đã đọc, hiểu và chấp thuận với các nội dung tại bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

1. Điều kiện đăng ký và sử dụng dịch vụ

Quý khách cam đoan và bảo đảm rằng việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của Quý khách hoàn toàn tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu thực hiện

Với mỗi dịch vụ yêu cầu thực hiện, Quý khách cần điền đầy đủ vào phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ của loại dịch vụ tương ứng.

3. Tư vấn

Khi sử dụng dịch vụ, Quý khách cần đọc và hiểu các thông tin trên Phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ của MinhDX. MinhDX khuyến cáo Quý khách trao đổi kỹ càng với các chuyên gia y tế đang thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho Quý khách trước khi sử dụng dịch vụ về khả năng, giới hạn và nguy cơ về dịch vụ mà Quý khách dự định đăng ký.

Khi nhận được kết quả từ việc cung cấp dịch vụ của MinhDX, Quý khách cần được tư vấn bởi các chuyên gia y tế về (i) ý nghĩa của kết quả, và (ii) trong trường hợp cần thiết, những câu hỏi và hướng dẫn cụ thể liên quan tới công tác phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ điều trị hoặc theo dõi điều trị. Kết quả từ dịch vụ của MinhDX có khả năng bổ trợ các bác sỹ và chuyên gia y tế trong việc đánh giá các vấn đề sức khoẻ; chúng tôi không cung cấp kết quả chẩn đoán hay chỉ định về phương pháp điều trị.

4. Thông tin truy cập

Để nhận kết quả dưới dạng dữ liệu điện tử từ MinhDX, Quý khách có thể cần phải cung cấp các thông tin về bản thân bao gồm địa chỉ email hoặc các thông tin liên hệ khác theo yêu cầu của MinhDX. Trong trường hợp Quý khách là đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, Quý khách cần phải cung cấp thông tin liên quan tới người sẽ sử dụng dịch vụ của MinhDX. Quý khách đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác và quý khách sẽ chủ động đảm bảo sự chính xác và cập nhật của thông tin này.

5. Thanh toán

Khi đã yêu cầu dịch vụ bằng Phiếu yêu cầu dịch vụ có chữ ký của Quý khách có nghĩa là Quý khách đã biết, hiểu và chấp nhận các chi phí mà Quý Khách phải chi trả liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của MinhDX. Quý khách bảo đảm có đủ năng lực tài chính để thanh toán toàn bộ 100% các chi phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

6. Quyền sở hữu

Dịch vụ mà Quý khách sẽ sử dụng được vận hành bởi MinhDX. MinhDX có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu/quyền sử dụng khác, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với các nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền đối với giao diện website, thiết kế, đồ hoạ, thông tin, dữ liệu, kết quả, và tất cả các thành phần khác trong Dịch vụ được cung cấp bởi MinhDX. Toàn bộ các thành phần này thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của MinhDX hoặc các đối tác cung cấp của MinhDX.

Quý khách chỉ được quyền sử dụng các Kết quả từ Dịch vụ của MinhDX để phục vụ mục đích cá nhân và phi thương mại, và chỉ được sử dụng vào mục đích thương mại khi có được sự đồng ý và/hoặc uỷ quyền từ chúng tôi. Quý khách không có quyền cung cấp, sửa, cho thuê, bán hoặc phân phối cũng như tạo ra một sản phẩm tương tự dựa trên bất kì thành phần nào trong dịch vụ của chúng tôi; Quý khách không có quyền cung cấp các thành phần này cho bất kỳ ai để sử dụng vào mục đích thương mại.

7. Giới hạn trách nhiệm

Bằng việc chấp nhận các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách về bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Quý khách hiểu và đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của MinhDX liên quan đến việc sử dụng (bao gồm các thành phần hoặc nội dung Dịch vụ) được giới hạn tối đa trong phạm vi giá trị mà Quý khách đã chi trả cho MinhDX tính đến thời điểm MinhDX bị cơ quan có thẩm quyền tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Quý khách.

8. Chỉnh sửa và Bổ sung Điều khoản

MinhDX giữ quyền cập nhật hoặc sửa đổi các nội dung của bản Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được cập nhật, đăng tải lên website của MinhDX (www.minhdx.comwww.minhdiagnotics.com) và sẽ được áp dụng cho các Dịch vụ, ngoại trừ như được quy định dưới đây. Ngày cập nhật cuối cùng của Bản Điều khoản sẽ được thể hiện trong nội dung của Bản Điều khoản.

Việc sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các Điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Các tranh chấp phát sinh từ việc thay đổi Điều khoản này sẽ được giải quyết theo phiên bản của Điều khoản tại thời điểm tranh chấp phát sinh. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên xem lại các Điều khoản này để có được những thông tin cập nhật nhất.

9. Thông tin chung

Các Điều khoản này, cùng với Chính sách bảo mật, Phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ và mọi thỏa thuận khác được sử dụng làm cơ sở thỏa thuận giữa quý khách và MinhDX về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Các Điều khoản này sẽ được xây dựng phù hợp với luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với mọi tranh chấp phát sinh, MinhDX và Quý khách đồng ý thương lượng với tiêu chí các bên cùng có lợi. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, các bên có quyền khởi kiện để giải quyết tranh chấp và Toà án có thẩm quyền tại Hà Nội (nơi MinhDX đặt trụ sở) sẽ là nơi giải quyết và đưa ra quyết định cuối cùng về tranh chấp đó.

Các tiêu đề trong Điều khoản sử dụng này chỉ có ý nghĩa để tiện tra cứu, không có ý nghĩa giải thích các Điều khoản này. Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản này không hợp pháp hoặc vô hiệu, phần đó sẽ được thực hiện ở mức độ phù hợp nhất có thể và các phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

10. Thông tin liên hệ

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email contact@minhdx.com