Ngày có hiệu lực: ngày 01 tháng 12 năm 2018

Công ty Cổ phần Minh Diagnostics (“MinhDX”, “chúng tôi”) tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách khi truy cập trang mạng (“Trang web”) của chúng tôi. Bằng Chính sách bảo mật này, chúng tôi thông báo cách thức sử dụng thông tin của chúng tôi để đảm bảo sự bảo mật và riêng tư đối với thông tin cá nhân của Quý khách. Khi truy cập và sử dụng Trang web của MinhDX hoặc trao đổi thông tin với chúng tôi qua email và các phương thức điện tử khác, Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này áp dụng cho dù Quý khách sử dụng máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hay TV hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác để truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu Quý khách không đồng ý với những điều khoản của Chính sách này, Quý khách vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi.

MinhDX có các phương tiện để thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách truy cập vào Trang web hoặc các phương tiện truyền thông liên quan tới dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể lưu trữ các thông tin này nhằm mục đích phục vụ Quý khách trong việc thực hiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như: hẹn lịch, giải đáp thắc mắc, tư vấn,… Tại bất kì thời điểm nào, chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này nhằm mục đích đảm bảo việc cung cấp dịch vụ một cách chất lượng và an toàn nhất cho Quý khách. Nếu Quý khách có thắc mắc hoặc yêu cầu cụ thể gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật

MinhDX có thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách bảo mật vào bất cứ thời điểm nào khi MinhDX xét thấy cần thiết. Xin vui lòng kiểm tra Trang web của chúng tôi để có những cập nhật mới nhất của Chính sách này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau những thay đổi đó đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu và chấp nhận với Chính sách bảo mật của chúng tôi sau khi cập nhật.

Các đường dẫn

Trang web của MinhDX có thể chứa các đường dẫn tới những Trang web khác không thuộc sở hữu của MinhDX. Vì vậy MinhDX không chịu trách nhiệm về Chính sách bảo mật và thực hành bảo mật thông tin của Trang web đó. Xin vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Trang web tương ứng.

Thu thập thông tin tổng thể

MinhDX theo dõi thông tin truy cập trên Trang web của chúng tôi và sử dụng những thông tin ẩn danh này nhằm mục đích thống kê. Những thông tin này được thu thập trên toàn bộ Trang web. Khi Quý khách truy cập Trang web, hệ thống của chúng tôi tự động thu thập thông tin về yêu cầu tìm kiếm, IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, trang chuyển tiếp, URLs chuyển tiếp, các trang truy cập trên Trang web, thứ tự truy cập, thời gian truy cập trang,… Những thông tin này được sử dụng và phân tích nhằm cải thiện Trang web, nâng cấp thiết kế và trải nghiệm cũng như dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Loại thông tin thu thập

MinhDX có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp hoặc chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, bao gồm:

 • Thông tin đăng ký (Tên, địa chỉ email, số điện thoại,…);
 • Thông tin sử dụng để liên hệ;
 • Thông tin sử dụng cho việc ứng tuyển.

Sử dụng thông tin

MinhDX có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin cá nhân để phục vụ mục đích thương mại như cải thiện Trang web, cung cấp các thông tin chúng tôi tin rằng Quý khách có khả năng. Việc này bao gồm các mục đích như:

 • Liên hệ;
 • Cải thiện Trang web và mở rộng kinh doanh;
 • Cung cấp thông tin do Quý khách yêu cầu;
 • Phản hồi Quý khách theo yêu cầu;
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật;
 • Thi hành Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng Trang web;
 • Thông báo các tính năng và thông tin mới cập nhật;
 • Trao đổi về dịch vụ và yêu cầu dịch vụ;
 • Cung cấp các thông tin về Trang web, thông tin truy cập và các thông tin khác;
 • Đảm bảo hoạt động của Trang web;
 • Đảm bảo tính bảo mật của Trang web;
 • Đo lường hiệu quả của việc quảng cáo và trình bày thông tin.

Tiết lộ thông tin cá nhân

MinhDX sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. MinhDX có thể truy cập và tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp sau:

 • Nếu Quý khách yêu cầu;
 • Nếu thông tin đó là cần thiết để hoàn thành quá trình cung cấp dịch vụ;
 • Nếu thông tin đó được cung cấp để tuân thủ pháp luật và nếu chúng tôi tin rằng thông tin đó có khả năng liên quan tới những hoạt động điều tra của các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định quản lý Trang web của chúng tôi;
 • Nếu thông tin đó được cung cấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền khác, theo quy định của pháp luật;
 • Nếu sự tiết lộ thông tin là một phần của một giao dịch, chuyển nhượng dịch vụ cung cấp;
 • Nếu thông tin được cung cấp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi thực hiện các chức năng (phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ dịch vụ,…);

Thông tin từ đơn vị thứ ba

Quý khách đồng ý rằng Quý khách đã cung cấp, thông báo tới, và nhận được sự đồng ý từ bất kỳ đơn vị thứ 3 nào mà thông tin cá nhân của người đó được Quý khách cung cấp cho chúng tôi liên quan tới:

 • Mục đích những thông tin đó được thu thập
 • Người nhận hoặc nhóm người nhận những thông tin này
 • Những thông tin nào là bắt buộc và những thông tin nào là tự nguyện
 • Phương thức đơn vị thứ 3 này có thể truy cập và điều chỉnh thông tin của họ

Liên hệ bằng thư điện tử (Email)

Là một phần của các dịch vụ cung cấp, Quý khách có thể được chúng tôi liên hệ qua email và các phương thức liên hệ khác từ chúng tôi. Việc liên hệ với Quý khách chỉ được thực hiện nhằm phục vụ các mục đích quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Luật hiện hành

Trang web của chúng tôi được sở hữu và vận hành bởi MinhDX. Bằng việc sử dụng Trang web và cung cấp thông tin cho MinhDX, Quý khách đã đồng ý rằng những tranh chấp liên quan đến bảo mật và Chính sách bảo mật được thi hành bởi pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.