Các tổ chức và chuyên gia y tế trên thế giới nói gì về Sàng lọc trước sinh không xâm lấn?

Hiệp Hội Di truyền Y học Hoa Kỳ - American College of Medical Genetics and Genomics (Tháng 7/2016)
“Các bằng chứng cho thấy rất thuyết phục rằng xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn có thể thay thể phương pháp sàng lọc truyền thống hiện nay cho các hội chứng như Patau, Edwards, và Down đối với thai phụ ở các độ tuổi khác nhau.”
“Thông báo cho tất cả thai phụ rằng xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn là phương pháp có độ nhạy cao nhất đối với các dị bội thường gặp.”
Hiệp hội Sản Phụ khoa Hoa Kỳ - American College of Obstetricians and Gynecologists và Hội Y học Người mẹ và Thai nhi – Society for Maternal – Fetal Medicine (Tháng 5/2016)
“Hiện nay, các tài liệu về sự hiệu quả trong ứng dụng của DNA tự do ngoài tế bào trong nhóm thai phụ thông thường đã được công bố rộng rãi và phổ biến. Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm này trong nhóm thai phụ thông thường tương đương với nhóm thai phụ có nguy cơ cao về sinh con dị tật.”
“Không một phương pháp sàng lọc nào là vượt trội về mọi mặt so với các phương pháp sàng lọc khác. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm.”
Hiệp Hội Chẩn đoán trước sinh Quốc tế - International Society for Prenatal Diagnosis (Tháng 4/2015)
“Hiện nay, các lựa chọn dưới đây được coi là phù hợp:1.Sàng lọc trước sinh không xâm lấn sử dụng DNA tự do ngoài tế bào (cfDNA) là xét nghiệm sơ cấp cho tất cả các thai phụ.”
Hiệp Hội Di truyền học Con người của Hoa Kỳ - Amerrican Society of Human Genetics/Hiệp hội Di truyền học Con người của Châu Âu – European Society of Human Genetics (Tháng 3/2015)
“Cùng thống kê lại, cả hai Hiệp hội đã công bố 10 khuyến cáo ủng hộ việc triển khai rộng rãi xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn”
“Chúng tôi rất kỳ vọng rằng phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn sẽ cung cấp các kết quả chính xác hơn và giảm thiểu số lượng thủ thuật và xét nghiệm xâm lấn không cần thiết phải thực hiện.”